Är du nedstämd, stressad eller oroar du dig mycket? Känner du att livet saknar riktning eller att du sitter fast? Har du funderingar kring jobb, karriär eller relationer? 

Jag är legitimerad psykolog med examen från Karolinska Institutet (Master of medical science with a major in psychology) och arbetar med mina klienter med kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta med patienter med svår ångest och depression, såväl som med andra typer av problem som stress, grubbel och sömnproblem. Efter att länge ha arbetat inom näringslivet, både som anställd och entreprenör, är jag också väl bekant med problem och funderingar kopplat till karriär och arbete. 

Jag tar emot för individuella samtal på mottagning på Drottninggatan i Stockholm, eller via video om det passar dig bättre. Hör av dig till stefan@stefanpagreus.se eller ring 0766-112273 för frågor och tidsbokning.