Ångest

Att känna ångest och oro då och då är en del av att vara människa och är en normal reaktion på att något skrämmer dig. Ångest är hjärnans och kroppens sätt att göra oss uppmärksamma på och förbereda oss för hot och faror och kan upplevas som allt ifrån påträngande tankar till starka kroppsliga reaktioner. Tyvärr är hjärnan dålig på att skilja mellan verkliga och inbillade hot och så länge du blir rädd blir reaktionen snarlik. Om känslorna och tankarna tar allt större plats kan livet bli begränsat och tillvaron plågsam.

Symtom

Ångest kan ta sig olika uttryck, såsom påträngande och kraftig oro vid generaliserat ångestsyndrom, panikattacker med starka kroppsliga symtom, eller en stark rädsla att bli granskad och bedömd som i fallet med social fobi. Även om symtomen skiljer sig finns det också tydliga likheter. Gemensamt för nästan all ångestproblematik är att man ofta försöker kontrollera eller undvika det som väcker obehag. 

Behandling

Beroende på vilken typ av ångest man lider av kan behandlingen se lite olika ut. Men något gemensamt är att man på olika sätt arbetar för att närma sig det som väcker obehag. Först då kan vi få nya erfarenheter och lära oss nya sätt att hantera ångesten. KBT har generellt sett mycket gott stöd för behandling av ångestproblematik. Nedan kan du läsa mer om olika typer av ångest, vad som utmärker de olika formerna och hur vi arbetar för att komma tillrätta med problemen.

Om du upplever problem med ångest och vill ha behandling,
kontakta mig på stefan@stefanpagreus.se

Läs mer om olika typer av ångest

Generaliserat ångestsyndrom

Panikångest

Social fobi