Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara hjälpsamt för att behandla en rad problem och tillstånd. På sajten beskrivs några av dem kortfattat. Gränsen mellan olika typer av besvär är inte alltid knivskarp och det är även vanligt att problem förekommer tillsammans. Trots att det ofta finns många gemensamma drag så tar sig psykiska besvär alltid uttryck specifika för individen. Innan någon behandling påbörjas görs därför alltid en noggrann kartläggning för att undersöka hur problemen ser ut för dig i ditt liv.