Depression och nedstämdhet

De flesta upplever tillfälliga perioder av nedstämdhet och humörsvackor, det är allmänmänskligt och övergående. Men om problemen är betydande, långdragna och med omfattande symtom kan det vara aktuellt att tala om en depression. En depression börjar ofta, men inte alltid, med att något inträffar i livet som innebär att vi upplever negativa förändringar och förluster av sådant som är viktigt för oss. Detta kan ge upphov till symtom såsom nedstämdhet, känslor av likgiltighet och problem med sömnen. Som svar börjar vi ofta dra oss undan, grubbla och bli mer passiva. Beteendena kan känns lindrande i stunden men leder ofta till nya problem och förvärrade symtom.

Symtom

Den som är deprimerad upplever känslor av nedstämdhet och minskat intresse för sånt som brukar skänka glädje och mening. Andra vanliga symtom är förändrad aptit och vikt, sömnproblem, trötthet och orkeslöshet, skuldkänslor, koncentrationsproblem och tankar om döden. 

Behandling

I behandling arbetar vi för att kartlägga problemen och gör aktiva förändringar för att hitta tillbaka till det som ger energi, glädje och gör livet meningsfullt. Det är också vanligt att man arbetar för att få bättre sömn, att lära sig nya strategier för att hantera grubbel och att systematiskt ta sig an och lösa problem. 

Om du behöver hjälp med nedstämdhet eller depression, kontakta mig på stefan@stefanpagreus.se