Generaliserat ångestsyndrom

I stort sett alla känner sig oroliga då och då, det är en del av livet. Men ibland kan oron bli så stark att den tar över hela tillvaron. Tankarna vill inte sluta mala och vi får svårt att njuta och leva livet som vi vill. Oro är generellt sett riktad mot framtiden och tankarna fokuserar oftast på problem och negativa händelser som skulle kunna inträffa. Eftersom det är ganska mycket som skulle kunna inträffa är potentialen för oro närmast obegränsad. Oron leder ofta till att man börjar kontrollera eller undvika saker. Det kan handla om att kolla ett mail man skickat tio gånger för att försäkra sig om att man inte skrivit något konstigt, eller att överlåta vardagliga beslut åt andra för att det inte ska bli fel. Det är också vanligt att på olika sätt be om försäkran från personer i sin omgivning. Det kan kännas skönt i stunden, men skapar problem på sikt och bidrar till att vidmakthålla och eskalera orostankarna.

Symtom

Om oron är kraftig och närmast konstant, pågår länge och gör det svårt att leva, arbeta och fungera i vardagen så pratar man om generaliserat ångestsyndrom, eller GAD. Diagnosen kännetecknas av svåra följdsymtom såsom muskelspänningar i rygg, axlar och nacke, huvudvärk, sömnproblem,  koncentrationsproblem och orkeslöshet. 

Behandling

Överdriven oro visar sig ofta redan under tidig barndom eller under tonåren. Om problemen har funnits med under lång tid kan den starka oron och kontroller och undvikande för att hantera den alltmer ses som en ofrånkomlig del av livet. Men det finns bra hjälp att få och behandling för generaliserat ångestsyndrom har gott stöd. I behandling arbetar vi med att lära oss att skilja rena orostankar från problem som går att lösa, utmanar idén om att vi måste agera på tankarna, och lär oss att hantera oron. 

Om du upplever stark oro eller generaliserad ångest och
vill ha hjälp, kontakta mig på stefan@stefanpagreus.se