KBT är en framåtriktad terapiform med tyngdpunkt på vad vi kan göra här och nu för att komma tillrätta med problem och skapa förändring. Att blicka bakåt och prata om det som har varit har också en naturlig plats och det kan ofta vara hjälpsamt och värdefullt att få bättre förståelse för hur problem har uppstått. Men det som först ledde till svårigheterna är inte nödvändigtvis det som står i vägen idag. Istället är det ofta tankar, känslor och beteenden här och nu som vidmakthåller problem och skapar hinder, och därför har dessa alltid ett särskilt fokus i arbetet. 

Terapin är ett samarbete där vi båda är experter — jag på psykiska problem och behandling, du på dig och ditt liv. Tillsammans undersöker vi vad som leder till svårigheter, gör det komplicerade mer begripligt och arbetar aktivt för att skapa förändring.

KBT är en behandlingsform som grundar sig på inlärningsteori och kognitionspsykologi och som har gott vetenskapligt stöd.