Jag arbetar idag som psykolog, men har sedan tidigare en lång bakgrund inom kreativa branscher där jag arbetat både som anställd, egenföretagare och entreprenör. Jag har personlig erfarenhet av att göra stora förändringar vad gäller arbete och karriär, och god förståelse för utmaningar, problem och mående kopplat till högpresterande yrken och arbete. Om du vill prata om din arbetssituation eller funderar på nästa steg i karriären, kan jag vara din samtalspartner.