Panikångest

Panikattacker kommer snabbt och plötsligt och med starka kroppsliga symtom såsom stegrande puls, svettningar, kvävningskänslor och svindel. Attackerna kan upplevas som mycket skrämmande och den som drabbas kan tro att den ska dö eller bli galen. Att uppleva panikångest är vanligt och attackerna är i själva verket helt ofarliga. Det är en aktivering av den så kallade kamp- eller flyktresponsen — en maximal stressreaktion där kroppen förbereder sig på att försvara sig mot något hotfullt. Problemet är att det inte finns något verkligt hot och reaktionen kan därför te sig både både obegriplig och skrämmande. Många som upplever panikångest börjar med tiden att undvika situationer och platser som man är rädd ska utlösa en attack, till exempel att åka tunnelbana, köra bil, gå i affärer eller att vara ensam. Livet kan då bli mycket begränsat.

Symtom

Panikattacker är kraftiga och ofta snabbt stegrande episoder av ångest med tydliga kroppsliga symtom. Attackerna är ofta kopplade till rädsla för vissa platser och situationer som den som är drabbad ofta försöker undvika. Det är också vanligt att man försöker ta till knep, så kallade säkerhetsbeteenden, för att försöka göra situationerna mer uthärdliga. Om rädslan för att få attacker är stark, ihållande och leder till tydliga undvikanden eller andra anpassningar benämns tillståndet paniksyndrom.

Behandling

KBT är mycket effektivt för att behandla panikångest. Under arbetet undersöker vi hur tankar och beteenden bidrar till att vidmakthålla problem och lär oss nya strategier för att övervinna rädslor och bryta undvikanden. Centralt för behandlingen är exponering där vi på ett systematiskt och hanterbart sätt närmar oss det som väcker obehag. 

Om du behöver hjälp för panikångest eller paniksyndrom, kontakta mig på stefan@stefanpagreus.se