Social fobi

Många människor upplever då och då ängslan eller oro i sociala situationer, som att tala inför andra eller att prata med folk man inte känner på en fest. Men för vissa kan oron bli så stark att de börjar att undvika situationerna, uthärdar dem under stark ångest eller börjar att ta till speciella knep — så kallade säkerhetsbeteenden — för att kunna stå ut. Oron har blivit ett stort hinder i det dagliga livet och det är då vi kallar det social ångest eller social fobi. Kärnan i problematiken är en stark rädsla för situationer där man känner sig bedömd eller granskad av andra. Det leder ofta till man vänder sitt fokus inåt i sociala situationer vilket sätter ljus på upplevda symtom och ytterligare förstärker ångesten i en ond cirkel. Vi människor är sociala varelser och att känna sig oförmögen att vara i gemenskap med andra innebär ofta stort lidande.

Symtom

Den som lider av social ångest är ständigt rädd för hamna i fokus och för att bete sig på ett sätt som skulle kunna innebära att man blir bortgjord eller förödmjukad. Självkritiska tankar är vanliga, och många upplever starka fysiska symtom som hjärtklappning, muntorrhet och yrsel.

Behandling

I behandling arbetar vi för att på ett hanterbart och systematiskt sätt närma oss sociala situationer. I arbetet sätter vi ljus på och lär oss att utmana negativa tankar och ohjälpsamma beteenden som vidmakthåller ångesten.

Om du behöver hjälp med social oro eller fobi, kontakta
mig på stefan@stefanpagreus.se