Sömnproblem

Sömnen behövs för hjärnan och kroppen ska kunna få återhämtning. Att drabbas av sömnproblem är plågsamt men vanligt, faktum är att mer än en tredjedel av befolkningen uppger att de har problem med sömnen i någon form. Den kanske vanligaste orsaken till sömnproblem är stress. Nervsystemet ställer då in sig på vakenhet och det kan bli svårt att varva ner, somna och komma till ro. Ångest, nedstämdhet och andra negativa känslor och tankar är också vanliga orsaker till att vi får problem med sömnen. 

Symtom

Sömnproblem kan se olika ut. För vissa är det framförallt att somna på kvällen som är svårt, andra upplever upprepade uppvaknanden under natten. Den bristande sömnen leder till att man inte känner sig utvilad och många upplever också problem med minne, uppmärksamhet, koncentration, känslosvängningar och nedstämdhet. 

Behandling

Orsaken till sömnsvårigheterna kan vara skiftande. Vissa behöver jobba för att skapa bättre yttre förutsättningar för sömn. Andra kan behöva arbeta för att med olika tekniker hitta tillbaka till kroppens naturliga sömnrytm. 

Om du behöver hjälp med dina sömnproblem, kontakta
mig på stefan@stefanpagreus.se